Non sei se vos pasa pero a min cústame cada vez máis ver as noticias ou como diría miña avoa, o parte. A hora do xantar vén acompañada por telediarios que aderezan as nosas vidas cun pouco máis de frustración e desesperanza. Así, presenciamos semana tras semana, o anuncio dunha nova medida económica -seguramente decidida en non se sabe que escuro despacho- e que normalmente significan retrocesos nos dereitos sociais dos cidadáns. A crispación e o descontento social son a tónica xeral no noso día a día e ante esta situación, a xente deféndese cunha das poucas armas das que o “sistema democrático” nos dotou: o dereito a manifestación.

Read more