Semella que o coronavirus vai ser o noso trending topic durante bastante tempo. Se deixas de lado as obvias e preocupantes consecuencias sanitarias e sociais da pandemia, o noso desempeño no traballo viuse modificado substancialmente debido ao confinamento imposto polas autoridades. Para moitas e moitos apareceu un termo novo nas súas vidas: teletraballo. Read more